Caneuon Meithrin Tymor yr Hydref

Dyma 2 daflen o eiriau rhai o’r caneuon yr ydym wedi bod yn eu dysgu yn y dosbarth Meithrin y tymor hwn.
Mwynhewch y canu!

caneuon-yr-hydref

caneuon-y-nadolig