Cadw dosbarthiadau ar agor

Annwyl rieni,

Rydym wedi cyrraedd diwedd yr wythnos fwyaf anodd i’r ysgol ers i Covid ddechrau. Mae argaeledd staff wedi bod yn heriol iawn i ni wythnos ‘ma ond rhaid cydnabod a diolch i bob aelod o staff am eu hyblygrwydd a’u hymrwymiad i gadw dosbarthiadau ar agor wythnos yma. Maent i gyd – athrawon, cynorthwywyr, staff swyddfa, staff clwb brecwast a goruchwylwyr amser cinio – wedi ysgwyddo cyfrifoldebau a gwaith ychwanegol er mwyn i ni fedru parhau i addysgu ein disgyblion.

Yn gywir,

Illtud James