Caban Cylch Meithrin ar safle’r ysgol

Annwyl rieni,

Dwi’n falch iawn i allu cadarnhau bod llywodraeth Cymru wedi cefnogi cais am gyllid i osod caban ar gae’r ysgol ar gyfer Cylch Meithrin yr Eglwys Newydd. 

Mae hwn yn ddatblygiad pwysig a chyffrous yn natblygiad addysg Gymraeg o fewn y dalgylch a bydd  yn cryfhau’r berthynas rhwng y Cylch ag Ysgol Melin Gruffydd.

Yn gywir,

Illtud James