Bl5E- Gwaith Cartref

Eich gwaith cartref yr wythnos hon yw…

  • I ddysgu eich holl eiriau gan gynnwys y caneuon erbyn dydd Llun
  • I baratoi eich dillad/ gwisg ar gyfer y sioe. Mi fydd angen i chi ddod a’ch dillad i mewn erbyn dydd Mawrth o.g.y.dd
  • I sicrhau eich bod yn gorffwyso a chael digon o gwsg. Mi fydd angen llawer o egni arnoch chi’r wythnos nesaf!