Bl4 – Gwaith Cartref 02/02/17

Gwaith Cartref yr wythnos hon yw;

Mae hi’n ”Ddiwrnod defnyddio’r We yn ddiogel ar 7.2.17. O ganlyniad hoffwn i chi baratoi ar gyfer dadl ar y testun ‘defnydd o dechnoleg o’n cwmpas’ . Mi fydd angen darllen y darn ‘Ffonau symudol yn yr ysgol gynradd’, ystyried y datganiadau a dechrau mynegi eich barn amdanynt. Cofiwch ddefnyddio’r pecyn wybodaeth sydd yn eich llyfrau gwaith cartref i’ch helpu!

Mi fydd angen i chi gwblhau’r canlynol hefyd:

– Dysgu a chwblhau gweithgareddau ‘Phonics’

– Dysgu geiriau  Sillafu Saesneg

Diolch

Am fwy o wybodaeth ynglyn ag e-ddiogelwch ewch i ardal e-ddiogelwch ar wefan yr ysgol.