Bl1 wrthi yn cwblhau pedwerydd milltir yr wythnos!