Arholiadau Ffliwt

Llongyfarchiadau mawr i’r plant canlynol ar basio arholiad Gradd 1 Ffliwt –

Phoebe Williams
FFion Haf Thomas
Mali Newis
Gwen Metcalfe
Liwsi Nel Williams
Mari Evans
Imogen Evans
Anest James