Apwyntiadau meddygol

I’ch atgoffa: Dylid ceisio sicrhau fod apwyntiadau meddygol disgyblion, lle’n bosibl, yn cael eu trefnu ar gyfer cyn neu ar ol ysgol. Gwerthfawrogwn eich cydweithrediad gyda hyn. Diolch.