Gwybodaeth i Rieni a Gofalwyr

Taflen ffeithiau am anghenion dysgu ychwanegol ar (ADY) gyfer plant, pobl ifanc, rhieni a gofalwyr

https://llyw.cymru/taflen-ffeithiau-am-anghenion-dysgu-ychwanegol-ar-ady-gyfer-plant-pobl-ifanc-rhieni-gofalwyr?_ga=2.242709698.1530773953.1648119277-1548178615.1646388922