Anghenion Dysgu Ychwanegol

Ein nod yw sicrhau fod holl blant Melin Gruffydd yn cael y cyfle i gyrraedd eu llawn potensial. Er mwyn hwyluso hyn, ein hamcan yw creu awyrgylch o fewn yr ysgol lle mae pob plentyn yn teimlo ei fod yn cael ei annog a’i barchu ac i sirchau bod gan y disgyblion adnoddau priodol er mwyn sicrhau bod y disgyblion yn cyrraedd eu potensial. 

Rydym yn adnabod fod angen cymorth ychwanegol ar rai plant i gyrraedd eu llawn potensial ac felly mae ein Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol ar gael ar unrhyw adeg i ddarparu cyngor i staff a sicrhau ymmyrraethau cynnar a phriodol i wella cyrrhaeddiad disgyblion hynny sydd angen cymorth ychwanegol. Mae’r Cydlynnydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY) yn sicrhau bod pob aelod o staff yn cael eu cefnogi pan bod angen cyngor am anhawsterau dysgu disgyblion yn eu dosbarthiadau.

Mae amrywiaeth o strategaethau mewn lle i gynnig cymorth i unigolion. Mae ein CADY yn gweirthio’n agos gyda thimoedd ac athrawon arbenigol y Cyngor Sir. Dyma’r timoedd sydd yn gweithio o fewn y Sir. ASD (Awtistiaeth) LST (Cefnogaeth Llythrennedd) EHW (Cymorth Lles, Emosiynol ac Ymddygiad) SLCN (Cefnogaeth Lleferydd, Llythrennedd Cyfathrebu) FCBC (Fforwm Cynhwysiant Blynyddoedd Cynnar) 

Mae ein CADY yn sicrhau bod y wybodaeth perthnasol a chyfredol yn cael ei rannu gyda staff yr ysgol. Mae’r CADY yn gweithio’n agos iawn gyda Swyddog Teulu yr ysgol

Mae yna newidiadau mawr yn nhrefn prosesau Anghenion Dysgu Ychwanegol yn dod i rym ym mis Ionawr 2022

Dyma fidio sy’n esbonio’r newidiadau

https://biteable.com/watch/3350080/e1612b8c9c7c9b2d73e5311dea5a9b1b

Mrs Bethan Jones

Arweinydd cynhwysiant a ChADY

Mae’n hanfodol bod pob un plentyn yn cael ei cefnogi yn ei datblygiad a’i dysgu.

Am wybodaeth pellach cysylltwch a Mrs Bethan Jones b.jones@ygmg.co.uk

Video 2_Online poster CYM parent (1)