Llywodraethwyr yr Ysgol

Cadeirydd y Llywodraethwyr

Mr. Rhodri Elis Jones

Pennaeth

Mr. Gwyndaf Jones

A.A.Ll.

Mr Dylan Owen

Mr. Rhodri Elis Jones

Mr Jamie Green

  Aelodau Cymunedol

Mr. Rhodri Lloyd

Mr Emyr James

Mr Owain Williams

Rhiant-Lywodraethwyr

Mrs Stephanie Evans

Mrs Sioned Tobias

Mrs Angharad Griffiths

Mr Denis Pugh

Mrs Elin Davies

Athro-Lywodraethwyr

Mrs Catrin Dumbrill

Miss Rebecca Milward

Staff (nad ydynt yn addysgu)

Mrs Noni Laugharne

*Ethol rhiant-lywodraethwr – Ffurflen Enwebiadau- Nominations Form

ADRODDIAD BLYNYDDOL Y LLYWODRAETHWYR_GOVERNORS’ ANNUAL REPORT 2020-2021

Cais am gyfarfod y bwrdd llywodraethol