Llywodraethwyr yr Ysgol

Cadeirydd y Llywodraethwyr

Mr. Rhodri Elis Jones

Pennaeth

Mr. Illtud James

A.A.Ll.

Mr Dylan Owen

Mr. Rhodri Elis Jones

Mrs Bethan Collins

  Aelodau Cymunedol

Mr. Rhodri Lloyd

Mr Emyr James

Rhiant-Lywodraethwyr

Mrs Stephanie Evans

Mrs Sioned Tobias

Mrs Angharad Griffiths

Mr Denis Pugh

Mrs Elin Davies

Athro-Lywodraethwyr

Mrs Catrin Dumbrill

Mrs Ffion Davies

Staff (nad ydynt yn addysgu)

Mrs Noni Laugharne

*Ethol rhiant-lywodraethwr – Ffurflen Enwebiadau- Nominations Form

ADRODDIAD BLYNYDDOL Y LLYWODRAETHWYR_GOVERNORS’ ANNUAL REPORT 2020-2021

Cais am gyfarfod y bwrdd llywodraethol