Amdanom Ni

Calendr Staff

Cymeithas Rhieni Athrawon Newyddion CRhA

Noddwyr Llywodraethwyr yr Ysgol

Datganiad o fwriad

Ein nod yw sicrhau fod yr holl blant, beth bynnag eu gallu, yn cyrraedd eu llawn potensial mewn awyrgylch hapus a diogel.

Mr Gwyndaf Jones
Prifathro