Clybiau Allgyrsiol

Cynhelir amrywiaeth eang o glybiau allgyrsiol yn ystod y flwyddyn.

Diwrnod Clwb Amser Ar gyfer pwy

Dydd Llun Gwyddbwyll Tan 5.00pm Bl 3-6

Dydd Mawrth Rygbi Tan 4.30pm Bl 5 a 6

Dydd Mawrth Dawnsio Gwerin Amser Cinio Bl 3 a 4

**Dydd Mercher Cor Tan 4.15pm Bl 4,5 a 6

Dydd Mercher Garddio Amser cinio Adran Iau

Dydd Mercher Celf Tan 4.30pm Bl 3

Dydd Iau Pel droed Tan 4.30pm Bl 5 a 6

Dydd Iau Pel-rwyd Tan 4.30pm Bl 5 a 6

Dydd Iau Clwb codio Tan 4.30pm BL4, 5  neu 6 (amrywio bob tymor)

Criced Amser Cinio

**Plant i gael eu casglu o Ganolfan y Gymuned