Taekwondo

Clwb Taekwondo

Cynhelir clwb Taekwondo i blant Derbyn – Blwyddyn 6 yn neuadd yr ysgol ar nosweithiau Mawrth 4.15 – 5.45pm.

Er mwyn trefnu lle i’ch plentyn, ewch i jstkd.co.uk