Rygbi

Cynhelir Clwb Rygbi i ddisgyblion Blynyddoedd 5 a 6, ar nosweithiau Llun – 3.30 – 4.30p.