TGCh- Minecraft

Cynhelir Clwb Minecraft i blant Blwyddyn 4 ar nosweithiau Llun, 3.30-4.30pm. Er mwyn trefnu lle i’ch plentyn, cysylltwch â’r ysgol.

Am wybodaeth pellach, ewch i www.milittlepad.com