Drama

Clwb Drama

Cynhelir clwb drama i blant blynyddoedd 5 a 6 yn neuadd yr ysgol ar nosweithiau Iau – 3.30 – 4.30pm.

Cysylltwch â’r ysgol i drefnu lle i’ch plentyn.