Côr

Mae Côr yr ysgol yn agored i blant blynyddoedd 4, 5 a 6. Maent yn ymarfer pob nos Fercher tan 4.30pm.