Clwb Gofal Bore

  • Cynhelir Clwb Gofal Bore yn ffreutur yr ysgol bob bore o 7:30am i 8:30am.
  • Mae’r clybiau gofal yma yn agored i blant y dosbarth Meithrin-Blwyddyn 6.
  • Mae’r clwb yma yn boblogaidd iawn a dylid cofrestru yn fuan.
  • Am fanylion pellach cysylltwch â Trystan Francis – 07967 568 412