Clwb Brecwast am Ddim

  • Cynhelir Clwb Brecwast am Ddim bob bore yn ffreutur yr ysgol o 8:30am.
  • Mae’r clwb ar agor i blant y Derbyn i Flwyddyn 6 – rhoddir lluniaeth i’r plant.
  • Mae’r clwb yma yn hynod o boblogaidd
  • Rhaid cofrestru trwy gysylltu â swyddfa’r ysgol – 02920 691 247