Adroddiadau Blynyddol ac Asesiadau Personol

Annwyl rieni,

Byddwn yn ebostio adroddiadau blynyddol y plant i chi cyn diwedd y tymor. Hefyd, byddwn yn rhannu gwybodaeth gyda chi am yr Asesiadau Personol y mae plant blynyddoedd 2-6 wedi eu cwblhau eleni.

Asesiadau Personol

Byddwn yn rhannu gwybodaeth am y canlynol

  1. Adborth Rhifedd Gweithdrefnol – deall-adborth-yn-dilyn-asesiad-personol-rhifedd-gweithdrefnol-canllawiau-i-rieni-a-gofalwy-191128
  2. Adroddiad Cynnydd Rhifedd Gweithdrefnol – adroddiad-cynnydd-asesiad-personol-rhifedd-gweithdrefnol-gwybodaeth-i-rieni-a-gofalwyr
  3. Adroddiad Cynnydd Rhesymu – adroddiad-cynnydd-asesiad-personol-rhifedd-rhesymu-gwybodaeth-i-rieni-a-gofalwyr
  4. Adborth Darllen – 220131-feedback-on-reading-personalised-assessment-information-for-parents-cym
  5. Adroddiad Cynnydd Darllen – adroddiad-cynnydd-asesiad-personol-darllen