Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg

Mae Caerdydd yn awyddus i chwarae ei rhan i gefnogi targed @LlywodraethCymru o miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Bydd twf yr iaith yn ein hysgolion yn allweddol. Os ydych chi’n rhiant gyda phlentyn mewn ysgol yng Nghaerdydd, rhowch eich barn ar ein Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg drafft yma: https://www.cardiff.gov.uk/CYM/Eich-Cyngor/dweud-eich-dweud/ymgynghoriadau-byw/ymgyngoriadau-strategaethau-cymraeg/Pages/default.aspx