Bl5 a 6- Ymgeisiwch i fod yn Arweinwydd Digidol!

Os hoffech ymgeisio i fod yn Arweinydd Digidol, mi fydd cyfweliadau yn cael eu cynnal ar ddydd Llun 10.10.16. Am fanylion pellach, dewch i wrando ar y cyflwyniad yn yr ystafell tgch am 3 o’r gloch ar y 6.6.16