Ymarferion – tablau / rhannu / bondiau rhif

https://www.topmarks.co.uk/maths-games/hit-the-button

Cerwch ati i ymarfer!!!!