Tymor 1: ‘Drychwch! Tir!

Ar ddechrau pob tymor mae’r disgyblion yn derbyn y cyfle i drafod ein thema newydd, er mwyn cynnig syniadau am yr hyn hoffem ddysgu.
Yn ogystal â’r syniadau yma, yn ystod y tymor yma fe fyddem yn dysgu am…

Llythr Thema Bl 1 dwr 2018