Trefn dosbarthiadau mis Medi

Bydd trefniadaeth y dosbarthiadau ar gyfer blwyddyn ysgol 2018-2019 fel a ganlyn:

Blwyddyn Athro Cyfanswm
Blwyddyn 6 Mrs Sharon Lloyd 30
Blwyddyn 6 Mr. Huw Richardson 30
Blwyddyn 5 Miss Arnott (Miss Bethan Evans) 29
Blwyddyn 5 Mrs Ffion Davies 30
Blwyddyn 4 Mr James Williams 30
Blwyddyn 4 Miss Morganne Bendle 30
Blwyddyn 3 Mrs Catrin Llywelyn 28
Blwyddyn 3 Mrs Eldridge (Mrs Amy Evans) / Mrs Mara Llewelyn 29
Blwyddyn 2 Mrs BethanHayes / Miss Catrin Evans 30
Blwyddyn 2 Mr Aled ap Iwan 30
Blwyddyn 1 Mrs Bethan Jones 29
Blwyddyn 1 Miss Rebecca Milward 30
Derbyn Miss Gwenno Roberts 30
Derbyn Mrs Gwenith Davies/ Mrs Menna Williams 30
Meithrin Mrs Catrin Champion 45