Talu ar-lein am ginio ysgol

Yn ystod yr wythnos ar ôl hanner tymor, byddwn yn dosbarthu canllawiau ar gyfer archebu a thalu am giniawau ysgol ar-lein.

Ein bwriad yw y bydd y system newydd yn ei le ar gyfer yr ail ddydd Llun ar ôl hanner tymor sef Mehefin 10fed. Bydd rhaid i chi ddewis cinio eich plentyn a thalu amdano o flaen llaw ar wefan Parentpay. Rydych eisoes wedi derbyn cyfrineiriau Parentpay ond byddwn yn ail ddosbarthu’r rhain ar ôl hanner tymor.

Ni fydd yr ysgol yn derbyn arian na sieciau ar gyfer talu am giniawau ysgol o Fehefin 10fed.

Bydd hi dal yn bosibl i chi dalu ag arian ond bydd rhaid gwneud hynny yn y ganolfan Pay Point agosaf. Cewch hefyd, archebu cinio ysgol neu frechdanau am ddiwrnod, wythnos, hanner tymor neu dymor.

Bydd y drefn newydd yma yn newid mawr i chi fel rhieni ac i ni fel ysgol ond dwi’n siŵr y bydd yn fwy hwylus i ni gyd yn fuan.Manylion llawn i ddilyn.

Mr Illtud James
Pennaeth