homework

07-11-2017

Gwaith Cartref – Cystadleuaeth Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy Diogel 2018

                         Gwaith Cartref– E-Ddiogelwch                  

Cystadleuaeth Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy Diogel 2018 

 Erbyn   24/11/17 

Bydd Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy Diogel 2018 yn cael ei gynnal ar Chwefror 2018, a bydd yn defnyddio’r slogan Creucysylltu a rhannu parch’. 

Mae Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy Diogel yn ddiwrnod byd-eang o ddathlu’r cyfleoedd sydd gan y rhyngrwyd i’w cynnig, ac mae’n ddiwrnod i drafod y ffordd mae’r rhyngrwyd yn effeithio ar bawb, o blant a phobl ifanc i genedlaethau hŷn. 

Beth mae’r gystadleuaeth yn 2018 yn ei olygu? 

Mae cystadleuaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy Diogel 2018 yn gofyn i blant a phobl ifanc archwilio sut mae bod ar-lein yn gwneud iddynt deimlo, a hynny mewn un o bedwar categori: 

 • Geiriau  
 • Ffilm  
 • Cerddoriaeth  
 • Celf 

Mae’n rhaid i’r hyn rydych chi wedi’i greu fod yn waith gwreiddiol o’r dechrau i’r diwedd. Gall y gwaith gael ei gyflwyno’n Gymraeg, yn Saesneg neu yn y ddwy iaith.
 

Syniadau ar gyfer y gystadleuaeth 

Byddwch mor greadigol, dyfeisgar, gwreiddiol ac agored ag y dymunwch – a defnyddiwch gerdd, ffilm fer, darn o gerddoriaeth neu baentiad i geisio dangos sut rydych chi’n teimlo weithiau pan fyddwch yn chwarae gemau, yn siarad â ffrindiau neu’n gwylio fideos ar-lein. Dyma rai syniadau ar gyfer y categorïau gwahanol: 

Geiriau –  cerdd neu stori fer. (Uchafswm o 500 gair) 

Ffilm – Y spielberg nesaf? Gallech gyflwyno animeiddiad, rhywbeth rydych wedi’i ffilmio ar eich ffôn eich neu ffil, rydych wedi’i gwneud gyda’ch ffrindiau.  (Hyd at munud) 

Cerddoriaeth – Darpar Adele? Gallech ysgrifennu a pherfformio cân, rap neu’ch darn cerddoriaeth eich hun (Hyd at munud) 

Celf – Gallech gyflwyno paentiad, braslun, collage neu stribed comig rydych wedi’i greu. 

27-10-2017

Bl5E- Gwaith Cartref 6.11.17

Eich gwaith cartref yr wythnos hon yw

 • Taflenni mathemateg (adolygu)
 • Edrychwch ar eich y gwaith cartref flaenorol ble gasgloch  wybodaeth ar afonydd y byd. Ewch ati i greu taenlen ddigidol o’r wybodaeth yn Excel (HWB- Office 365 -Excel)
 • Adolygu geiriau sillafu 100 gair (prawf ar ol hanner tymor)

Adolygu pellach

J2Blast (bondiau rhif)

Times Tables Rock Star (adolygwch eich tablau- yn bennaf x6 x7 and x8)

19-10-2017

Gwaith Cartref 24.10.17

Gwaith Cartref yr wythnos hon

-Darllen a deall Saesneg- Diwali- Darllenwch y darn ac atebwch mewn brawddegau llawn yn eich llyfrau Gwaith Cartref. (Dogfen ar HWB- Ardal Dosbarth- Gwaith Cartref-Diwali)

-Adolygu Sillafu 100 gair (Cymraeg/Saesneg)

-Adolygu sgiliau rhif Mathemateg (Tablau/ bondiau rhif)

Times Tables Rock Stars (yn Gymraeg) (Plant wedi derbyn cyfrinair)

J2Blast (ardal HWB)

Tasg ymchwiliol (opsiynol)

 • Beth am greu pecyn gwybodaeth ar Diwali i rannu’r hyn a ddysgoch gyda’r dosbarth? ar y we? gyda’r ysgol?
 • Beth am gyflwyno gwaith creadigol ar sail y testun Diwali
 • Beth am gynhyrchu gwaith yn Scratch ar sail y testun Diwali? Esiamplau i chi 

  Diwali 1 

  Diwali 2

 Diwali 3

Adnoddau

CBBC- Quiz: How much do you know about Diwali?

Newsround- What is Diwali?

HWB- Diwali- Cyflwyniad a gem