gwaith cartref

07-11-2017

Gwaith Cartref – Cystadleuaeth Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy Diogel 2018

                         Gwaith Cartref– E-Ddiogelwch                  

Cystadleuaeth Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy Diogel 2018 

 Erbyn   24/11/17 

Bydd Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy Diogel 2018 yn cael ei gynnal ar Chwefror 2018, a bydd yn defnyddio’r slogan Creucysylltu a rhannu parch’. 

Mae Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy Diogel yn ddiwrnod byd-eang o ddathlu’r cyfleoedd sydd gan y rhyngrwyd i’w cynnig, ac mae’n ddiwrnod i drafod y ffordd mae’r rhyngrwyd yn effeithio ar bawb, o blant a phobl ifanc i genedlaethau hŷn. 

Beth mae’r gystadleuaeth yn 2018 yn ei olygu? 

Mae cystadleuaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy Diogel 2018 yn gofyn i blant a phobl ifanc archwilio sut mae bod ar-lein yn gwneud iddynt deimlo, a hynny mewn un o bedwar categori: 

  • Geiriau  
  • Ffilm  
  • Cerddoriaeth  
  • Celf 

Mae’n rhaid i’r hyn rydych chi wedi’i greu fod yn waith gwreiddiol o’r dechrau i’r diwedd. Gall y gwaith gael ei gyflwyno’n Gymraeg, yn Saesneg neu yn y ddwy iaith.
 

Syniadau ar gyfer y gystadleuaeth 

Byddwch mor greadigol, dyfeisgar, gwreiddiol ac agored ag y dymunwch – a defnyddiwch gerdd, ffilm fer, darn o gerddoriaeth neu baentiad i geisio dangos sut rydych chi’n teimlo weithiau pan fyddwch yn chwarae gemau, yn siarad â ffrindiau neu’n gwylio fideos ar-lein. Dyma rai syniadau ar gyfer y categorïau gwahanol: 

Geiriau –  cerdd neu stori fer. (Uchafswm o 500 gair) 

Ffilm – Y spielberg nesaf? Gallech gyflwyno animeiddiad, rhywbeth rydych wedi’i ffilmio ar eich ffôn eich neu ffil, rydych wedi’i gwneud gyda’ch ffrindiau.  (Hyd at munud) 

Cerddoriaeth – Darpar Adele? Gallech ysgrifennu a pherfformio cân, rap neu’ch darn cerddoriaeth eich hun (Hyd at munud) 

Celf – Gallech gyflwyno paentiad, braslun, collage neu stribed comig rydych wedi’i greu. 

27-10-2017

Bl5E- Gwaith Cartref 6.11.17

Eich gwaith cartref yr wythnos hon yw

  • Taflenni mathemateg (adolygu)
  • Edrychwch ar eich y gwaith cartref flaenorol ble gasgloch  wybodaeth ar afonydd y byd. Ewch ati i greu taenlen ddigidol o’r wybodaeth yn Excel (HWB- Office 365 -Excel)
  • Adolygu geiriau sillafu 100 gair (prawf ar ol hanner tymor)

Adolygu pellach

J2Blast (bondiau rhif)

Times Tables Rock Star (adolygwch eich tablau- yn bennaf x6 x7 and x8)

21-09-2017

Bl5- Gwaith Cartref 21.9.17

Eich gwaith cartref yr wythnos hon yw

  • Adolygu geiriau sillafu 100 gair (Cymraeg/Saesneg)
  • Gweithgaredd – Afonydd y byd (aml sgil)

Atodol (dewisol)

  • Adolygu gwerth lle (gwefannau defnyddiol isod)

Ffactri robotiaid

Gwefan ‘Top Marks’

18-09-2015

Gwaith Cartref yr wythnos hon 17.9.15

Eich tasg yw i gwblhau’r taflenni Mathemateg sy’n seiliedig ar adio sydd yn eich llyfrau gwaith cartref.

Diolch

Gwaith Cartref yr wythnos hon 17.9.15

1. Gorchuddio’r llyfr gwaith cartref.

2. Ysgrifennu paragraff cryno am y trip i Abercraf (gweler y llyfr gwaith cartref am fwy o wybodaeth)

Erbyn: 22.09.2015

Diolch