e-ddiogelwch

07-11-2017

Gwaith Cartref – Cystadleuaeth Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy Diogel 2018

                         Gwaith Cartref– E-Ddiogelwch                  

Cystadleuaeth Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy Diogel 2018 

 Erbyn   24/11/17 

Bydd Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy Diogel 2018 yn cael ei gynnal ar Chwefror 2018, a bydd yn defnyddio’r slogan Creucysylltu a rhannu parch’. 

Mae Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy Diogel yn ddiwrnod byd-eang o ddathlu’r cyfleoedd sydd gan y rhyngrwyd i’w cynnig, ac mae’n ddiwrnod i drafod y ffordd mae’r rhyngrwyd yn effeithio ar bawb, o blant a phobl ifanc i genedlaethau hŷn. 

Beth mae’r gystadleuaeth yn 2018 yn ei olygu? 

Mae cystadleuaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy Diogel 2018 yn gofyn i blant a phobl ifanc archwilio sut mae bod ar-lein yn gwneud iddynt deimlo, a hynny mewn un o bedwar categori: 

  • Geiriau  
  • Ffilm  
  • Cerddoriaeth  
  • Celf 

Mae’n rhaid i’r hyn rydych chi wedi’i greu fod yn waith gwreiddiol o’r dechrau i’r diwedd. Gall y gwaith gael ei gyflwyno’n Gymraeg, yn Saesneg neu yn y ddwy iaith.
 

Syniadau ar gyfer y gystadleuaeth 

Byddwch mor greadigol, dyfeisgar, gwreiddiol ac agored ag y dymunwch – a defnyddiwch gerdd, ffilm fer, darn o gerddoriaeth neu baentiad i geisio dangos sut rydych chi’n teimlo weithiau pan fyddwch yn chwarae gemau, yn siarad â ffrindiau neu’n gwylio fideos ar-lein. Dyma rai syniadau ar gyfer y categorïau gwahanol: 

Geiriau –  cerdd neu stori fer. (Uchafswm o 500 gair) 

Ffilm – Y spielberg nesaf? Gallech gyflwyno animeiddiad, rhywbeth rydych wedi’i ffilmio ar eich ffôn eich neu ffil, rydych wedi’i gwneud gyda’ch ffrindiau.  (Hyd at munud) 

Cerddoriaeth – Darpar Adele? Gallech ysgrifennu a pherfformio cân, rap neu’ch darn cerddoriaeth eich hun (Hyd at munud) 

Celf – Gallech gyflwyno paentiad, braslun, collage neu stribed comig rydych wedi’i greu. 

07-02-2017

Dathlu Diwrnod Defnyddio’r We yn Ddiogel 2017

Dathlu Diwrnod Defnyddio’r We yn Ddiogel (7.2.17)

#tgchMG

Adnoddau  DDWyDd Cymraeg i’r CS a CA2 yn cynnwys:

– Gwasanaeth (Pwerbwynt a sgript)
– Cynllun gwers
– Gweithgareddau Chwim
– Cwis

Lleoliad yr adnoddau:

Sharepoint/ Office 365- Ysgol gyfan/ E-ddiogelwch/ Adnoddau Diwrnod Defnyddio’r We yn ddiogel

W:/TGCh/Diwrnod Defnyddio’r We yn Ddiogel

Tystiolaeth:
Flickr/ Vimeo/ Gwefan yr ysgol – (ardal dosbarth a Rydym yn Ysgol Dechnoleg)
e.e.Pic Collage/ Lluniau o’r plant ar waith/ ‘Tweet’ o’r gwasanaeth/ Gwaith yn llyfrau’r plant/ fidio o ddadl ayyb)

Syniadau Cynllunio

Cofiwch am Gynllun Gwaith y Sir ‘Datgloi Cyfrifiadura’ – Llythrennedd Digidol er mwyn helpu i gynllunio gwers/ cyfres o wersi ar e-ddiogelwch yn ogystal a’r agwedd Dinesyddiaeth yn y Fframwaith Cymhwysedd Digidol. Dyma restr o wefannau defnyddiol hefyd. 

Diolch!

Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy Diogel- Chwefror 7fed, 2017

photoshop-image-isd-17

Fel rhan o ddathlu ‘Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2017‘, beth am gael golwg ar yr adnoddau sydd ar gael i chi fel rhieni a gofalwyr ar ein hardal E-ddiogelwch ar Wefan yr Ysgol?