Swyddogion Diogelu yr Ysgol

Swyddogion Diogelu/Amddiffyn Plant yr ysgol ar gyfer 2020 – 2021 yw….

Mr James – Person Dynodedig Diogelu

Cynorthwywyr Diogelu

1. Mrs Ffion Davies – Bl 5 a 6
2. Mr James Williams – Bl 3 a 4
3. Mrs Catrin Champion – Bl 1 a 2
4. Mrs Bethan Jones – Meithrin a Derbyn

Cysylltwch â’r staff uchod os oes unrhyw bryderon Diogelu/Amddiffyn Plant gennych