Rhoi gwybod i’r ysgol am absenoldeb plentyn

Rhoi gwybod i’r ysgol am absenoldeb plentyn

Os yw eich plentyn yn absennol, dylid rhoi gwybod i’r ysgol trwy’r ap

1. Cliciwch ar Dewislen (gwaelod dde)
2. Cliciwch ar Hysbysiad Absenoldeb

#IJ