Presenoldeb 2018/19

Dyma griw o Flwyddyn 1 a 2 a gafodd bresenoldeb o 100% am y flwyddyn

Dyma griw o’r CA 2 wnaeth ddim colli diwrnod! Da iawn chi