Polisiau

Melin Gruffydd Adroddiad Cydraddoldeb 2018

Iechyd a Diogelwch – Schools Health and Safety Policy
Polisi Diogelu Plant
Polisi Ymddygiad a Disgyblaeth
Polisi Gwrth Fwlian
Cynllun Cydraddoldeb
29.1.2018-Polisi Cwynion
Polisi Derbyn Plant
Polisi ADY – Anghenion Dysgu Ychwanegol
29.1.2018 – Polisi Codi Tâl
29.1.2018 – Polisi Presenoldeb
Polisi ADCDF
Polisi Gwisg Ysgol
29.1.2018 – Polisi Datblygiad Personol a Pherthynas
Polisi E-ddiogelwch
Polisi Ymyrraeth
Substance misuse policy
Policy Mwy Abl a Thalentog
29.1.2018 – Polisi Cyd Addoli
Polisi Cynhwysiad
Polisi Dysgu ac Addysgu
Polisi Gwaith cartref
Polisi Gwirfoddolwyr
Polisi Llawysgrifen
Polisi marcio ac adborth i waith

Polisi Bwyd a Ffitrwydd

Polisi Gofal Iechyd Melin Gruffydd
YGMG PDG 2017 – 2018 (C)
Polisi Clwb Brecwast Am Ddim – 27.11.2017

Canllawiau

Gwaith Cartref – arfer-da-gwaith-cartref