Pob hwyl Miss Walker

Roedd hi’n ddiwrnod trist i’r ysgol heddi wrth i ni ffarwelio a Miss Lisa Walker heddi. Diolchwn yn fawr iddi am ei gwasanaeth a’i hymroddiad i’r ysgol dros nifer fawr o flynyddoedd.

Pob dymuniad da i chi Miss Walker yn eich swydd newydd!