Nosweithiau rhieni

Nosweithiau rhieni / Parents evening

Annwyl rieni,

Byddwn yn cynnal nosweithiau rhieni i blant Derbyn – Blwyddyn 6 rhwng Tachwedd 9fed â Thachwedd 20fed. Bydd y cyfarfodydd rhithwir yma yn cael eu cynnal ar Google Meet a bydd gwahoddiadau yn cael eu hanfon trwy Google Classroom (CA2) neu Seesaw (FPh) – anfonwch gyfeiriad e-bost cywir a chyfredol at athro eich plentyn cyn gynted â phosib.

Cam 1 – Bydd athrawon yn dyrannu dyddiad / amser ar gyfer eich cyfarfod – bydd hyn yn cael ei rannu âchi trwy Google Classroom / Seesaw

Cam 2 – Bydd yr athrawon yn creu’r cyfarfod rhithwir ac yn anfon gwahoddiad i’ch cyfeiriad e-bost dewisol.

* Cysylltwch â’r ysgol os nad ydych wedi derbyn gwahoddiad erbyn dydd Gwener, Tachwedd 6ed.

Yn gywir,

Illtud James
(Pennaeth)