MIRI MEL

MIRI MEL!

Rhan o gyswllt cartref yw Miri Mel. Cyfle i’r plant gael llyfr darllen wythnosol i fwynhau adref gyda’r teulu. Nod y cynllun yw i’r plant fwynhau a thrafod y llyfrau (nid oes disgwyl i’r plant allu darllen yn annibynnol eto). Fe fydd y bagiau yn dod adre gyda’r plant ar Ddydd Gwener ac yn cael eu dychwelyd a’u cyfnewid ar y Dydd Gwener canlynol. Os gwelwch yn dda, peidiwch a’i dychwelyd cyn hyn.

Diolch am eich cyd-weithrediad. Mwynhewch!

Miri Mel is part of the Home Link scheme, where children receive a book to enjoy at home with the family. The aim of the scheme is for the children to enjoy and discuss the book (it is not yet excepted for the child to read the book independently). The bags will be brought home on a Friday, and returned and exchanged on the following Friday. Please do not bring them in before.

Thank you for your co-operation. Enjoy!