Meithrin Medi 2020

Dogfennau a gwybodaeth
Llawlyfr y Meithrin

Ffurflenni i’w dychwelyd i’r ysgol
1. Manylion Personol – Manylion Personol
2. Holiadur Meithrin – Holiadur Meithrin
3. Ffurflen ganiatad – Caniatad / Permission
4. Defnyddio HWB – Llythyr HWB
5. Gwybodaeth i’r ysgol am anableddau – Anableddau / Disabilities
6. Pwy sy’n casglu eich plentyn? – Pwy sy’n casglu?
7. Cytundeb Ysgol/Cartref – Cytundeb Ysgol / Cartref