Llyfrau Llafar

I lawrlwytho y llyfrau llafar i’ch cyfrifiadur

Internet Explorer – Gwasgwch y botwm-dde ar y llygoden, cliciwch ar enw’r ffeil a dewis ‘Save Target As‘ o’r ddewislen.
Safari – ‘Ctrl-clic‘ ar enw’r ffeil a dewis ‘Download Linked File’ o’r ddewislen.

Alun yr Arth a’r Dyn Eira

Alun yr Arth a’r Iâr Fach yr Haf

Alun yr Arth a’r Llanast Mawr

Alun yr Arth ar y Fferm

Alun yr Arth ar y Môr

Alun yr Arth ar y Môr Leidr

Am Wyneb!

Barti a Thrychineb y Sôs Coch

Beth Nasaf?

Bwyd, Bwyd, Bwyd

Chware Cuddio

Chwilio am Drysor

Coblyn o Broblem

Cwlwm ar Gwlwm

Cyfrinach y Bwgan Brain

Dacw’r Gwcw

Digon o Sioe

Diwrnod Marchnad

Dyddiau’r Wythnos (cân)

Elfed a’r Enfys

Elfed

Esgidau Bili Bom Bom

Ffred a Mandi

Ffred ar y Môr

Ffred Ci’r Fferm

Ffred yn Achub y Dydd

Ffred yn y Dŵr

Geiriau Croes Elfed

Heddwch o’r Diwedd

Hugan Fach Goch

Hugan Goch Fach

Lleucu Angyles yr Eira

Lleucu Seren y Môr

Mae Popi Yma

Magi’n Mynd am Dro

Methu Symud

Mochyn ar Goll

Mynd at y Meddyg

Mynd i’r Ysbyty

Peppa’n mynd i Wersylla

Ryan a’i Esgidiau Glaw Gwych

Ryan a’i Helfa Drysor

Ryan a’i Wobr Ben-blwydd

Rydyn ni’n Mynd i Hela Arth

Sgarff Barti

Sgubor ar Dân

Sinderela

Siapiau Sali Mali, a’i Ffrindiau

Slumyn Dwl

Sut i Ddal Seren

Swper Syrpreis y Cawr Bach

Teisen i De

Tractor ar Ras

Traed Budr

Tric Toc

Waldo’n Ennill y Dydd

Y Bachgen ar y Bws

Y Feipen Enfawr

Y Feipen Enfawr (SF)

Y Lindysyn Llwglyd Iawn

Y Model Perffaith

Y Rhiain Gwsg

Y Tair Arth

Y Teigr a Ddaeth i De

Y Tri Bwch Gafr (SF)

Y Tri Mochyn Bach Cas

Y Tri Mochyn Bach (usborn)

Y Wiwer Ddireidus

Yr Iar Fach Goch (SF)

Yr Wyddor (Song)

Yr Ymwelwyr