Llyfrau Iaith a Mathemateg

Er mwyn i chi gael cip ar y gwaith sydd yn cael ei gyflawni gan eich plentyn, mae’r llyfrau Iaith a Mathemateg yn cael eu danfon yn ôl gartref dros y penwythnos. Dyma un o brif lyfrau’r disgyblion a rhaid iddynt gael eu dychwelyd erbyn dydd Llun! A fyddech mor garedig â dychwelyd darn isod y llythyr gyda’r llyfr? Diolch