Llyfrau darllen

Llyfrau Darllen

Bydd y plant yn dechrau dod â llyfrau darllen gartref wythnos nesaf ond bydd strwythur tynn o ran dosbarthu a dychwelyd y llyfrau.

Bydd yr athrawon yn dosbarthu y llyfrau ar ddyddiau Llun a dylid dychwelyd y llyfrau ar ddyddiau Iau. Bydd y llyfrau wedyn yn cael eu gadael mewn blwch dros y penwythnos (72+awr) cyn cael eu dosbarthu eto ar y dydd Llun canlynol.

Dosbarthu llyfrau – dyddiau Llun
Dychwelyd llyfrau – dyddiau Iau

Gofynnwn am eich cefnogaeth yn y mater hyn.

Diolch!

#IJ