Llefaru Eisteddfod – Gwaith Cartref 24/1/14

Dysgwch y gerdd ‘Fy stafell wely’

Mae Mam wedi gwylltio yn gacwn

(un dda iawn am wylltio ‘di Mam)

mae hi’n deud fod fy stafell yn llanast

ond wir, fedra’i ddim deall pam.

Mae ‘nghrys nos i yn hongian o’r wardrob

a fy siwmper yn dwt dros y lamp

ac roedd lluchio fy nghot dros fwlyn y drws

os ca i ddeud, yn dipyn o gamp.

“Mae’n siwr bod dy hen sanau drewllyd

yn mygu’r jyrbils!” medd Mam, ”

ac mae’r lle ‘ma’n debycach i jyngl

efo geriach ar lawr ym mhob man!”

Ond beth os yw sosejys neithiwr

ar blat dan ‘y ngwely o hyd?

Os bydda i’n llwgu yng nghanol y nos

mi wnan’ damaid i aros pryd.

Dw i yn hoff iawn o fy stafell

ond yr un ydi’r ffrae bob dydd Llun.

O plis, Mam bach, ga i lonydd

i fyw yn fy llanast fy hun?