Jambori yn y Senedd

Jambori yn y Senedd

Please see the English version below

Geiriau i’w defnyddio

  • Bydd ein senedd cenedlaethol yn agor ei drysau am ddiwrnod mawr o hwyl i’r teulu cyfan ar Mai 6ed!
  • Os ydych chi yn yr ardal ac yn chwilio am rywbeth i’w wneud, dewch draw i’r Jambori yn y Senedd!
  • Bydd gŵyl Calan Mai yn ddiwrnod mawr yn y #Senedd!
  • Dewch i’n helpu adeiladu eich Cymru chi gyda briciau Lego
  • Bydd cyfle i bobl ddysgu mwy am waith y Cynulliad Cenedlaethol ac Aelodau’r Cynulliad

Hashnodau i’w defnyddio

#Datganoli20

#Devolution20

Cyfranwyr

  Facebook Twitter
KLA Dance @KLADanceStudio @KLADance
Mr Phormula @mrphormula @MrPhormula
Bright Bricks @BrightBricksLtd @BrightBricks
Mudiad Meithrin @MudiadMeithrin @MudiadMeithrin
Bagsy @iambagsy @IamBagsy
Ynni Da @YnniDa @YnniDa
Samba Galêz @sambagalez @SambaGalez

Gwefannau am ragor o wybodaeth

Digwyddiad Facebook: https://www.facebook.com/events/2210245559290262/

Gwefan y digwyddiad: http://www.assembly.wales/cy/visiting/whats-on/Pages/seneddjamboree.aspx

Datganiad i’r Wasg 20 Mlynedd: http://www.assembly.wales/cy/newhome/Pages/newsitem.aspx?itemid=1970

Gwefan 20 Mlynedd: www.datganoli20.cymru

Facebook event: https://www.facebook.com/events/2210245559290262/

Event webpage: http://www.assembly.wales/en/visiting/whats-on/Pages/seneddjamboree.aspx

20 Years press release: http://www.assembly.wales/en/newhome/pages/newsitem.aspx?itemid=1970

20 Years website: www.devolution20.wales