Holiadur Matheateg a Rhifedd

I weld canlyniadau’r holiadur, ciciwch ar y linc – dadansoddi holiadur – maths a rhifedd 2018