Hawliau Disgyblion – y Wobr Arian

Yn dilyn asesiad allanol, rydym yn falch iawn o gadarnhau bod Ysgol Melin Gruffydd wedi derbyn y Wobr Arian fel ysgol sy’n Parchu Hawliau.

Cyflawni’r Wobr Arian
 
Mae’r ysgol yn ymgorffori Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn yn benodol yn ei pholisiau, ei harfer a’i diwylliant
Mae’r ysgol yn hyrwyddo gwybodaeth a dealltwriaeth o’r Confensiwn ledled cymuned yr ysgol
Mae’r ysgol yn gweithredu ac yn datblygu’r cynlluniau a amlinellir ar y Cynllun Gweithredu ar gyfer y Wobr Arian, a gyflwynwyd i gyflawni’r Efydd: Hawliau a Ymrwymwyd
Mae’r ysgol yn dechrau gweld effaith gadarnhaol y gweithredoedd hyn ar blant a phobl ifanc, staff, ac ar ethos, ymarfer ac amgylchedd yr ysgol
Mae plant a phobl ifanc yn dechrau gweld eu hunain fel pobl sy’n parchu dinasyddion byd-eang ac yn eiriol dros degwch a hawliau plant, yn lleol ac yn fyd-eang.