Iechyd

O bryd i’w gilydd, mae rhieni yn gofyn i’r ysgol i roi meddyginiaeth i blant. Cyn gwneud hynny, a fyddech mor garedig á chwblhau y ffurflen a’i dychwelyd i swyddfa’r ysgol?

Cliciwch ar y linc i lawrlwytho y ffurflen – Meddyginiaeth – Medication