Diogelu


Mr Gwyndaf Jones,
Pennaeth
Uwch-berson Dynodedig

Mrs Catrin Dumbrill
Dirprwy Berson Dynodedig

Mrs Catrin Champion
Dirprwy Berson Dynodedig

Mr Huw Richardson
Dirprwy Berson Dynodedig

Swyddfa Diogelu Plant Caerdydd – 02920 536 490

Rydym yn cydnabod ein cyfrifoldeb moesol a statudol i ddiogelu a hyrwyddo lles pob disgybl. Rydym yn ymdrechu i ddarparu amgylchedd diogel a chroesawgar lle caiff plant eu parchu a’u gwerthfawrogi. Rydym yn effro i arwyddion o gamdriniaeth ac esgeulusdod ac rydym yn dilyn ein gweithdrefnau i sicrhau bod plant yn derbyn cefnogaeth effeithiol, amddiffyniad a chyfiawnder.

Polisïau

Swyddog Teulu

Cliciwch ar y ddolen i ddarlen am waith ein Swyddog teulu – www.ygmg.com/swyddog-teulu