Derbyn Gwybodaeth

Cyfathrebu

Mae’r ysgol yn defnyddio’r wefan, twitter, neges destun a facebook fel dulliau o gyfathrebu ac o ganlyniad, mae swmp y wybodaeth a drosglwyddir wedi cynyddu yn sylweddol. Mae holl wybodaeth yr ysgol yn cael ei ddosbarthu gan ddefnyddio’r dulliau uchod a’n bwriad yw lleihau ar y nifer o gopiau papur yr ydym yn eu cynhyrchu. Bydd hyn yn lleihau ar gostau’r ysgol, yn gwneud gwell defnydd o amser staff gweinyddol ac wrth gwrs yn cyfrannu’n fawr at ein targedau a’n hamcanion ECO. A fyddech mor garedig á chwblhau y tabl isod i’n hysbysu os ydych yn hapus I dderbyn gwybodaeth o’r ysgol ar y wefan, twitter, neges destun a facebook.neu os ydych am barhau i dderbyn copiau papur.