Gwisgo mygydau ar dir yr ysgol

Gan ddechrau prynhawn ‘ma, byddem yn ddiolchgar pe gallai oedolion wisgo mwgwd wrth ollwng neu gasglu plant o’r ysgol. Hoffem eich atgoffa hefyd i gadw pelleter cymdeithasol.
Diolch am eich cydweithrediad a’ch cefnogaeth.