Gwasanaeth Diolchgarwch CA1

Diolch i Mr Alun Tudur am ddod i mewn i gynnal y gwasanaeth

Diolch i bawb sy’ wedi cyfrannu bwydd i’r CARDIFF FOOD BANK.  Croeso i chi ddod a bwyd i mewn yfory neu wythnos nesaf

Gwas Diolchgarwch